GDPR


Person oplysninger
En ny persondataforordning er trådt i kraft. Det betyder, at virksomheder som Filip’s Sten & Billedhuggeri som ligger inde med personoplysninger, og personhenførbare oplysninger, har en række forpligtelser som vi skal leve op til.
Vi har til ansvar at indsamle accept fra enkelt personer, som vi har disse oplysninger på. Dertil skal Vi gøre nye kunder eller kundeemner opmærksomme på, at vi indsamler data.
Indledning:
Filip’s Sten & Billedhuggeri respekterer den enkeltes privatliv.
Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, beskriver den enkeltes rettigheder til privatliv, og Filip’s Sten & Billedhuggeri’s forpligtelse til at sikre disse personoplysninger.

Anvendelsesområde og accept:
Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, er gældende for alle forretningsprocesser og for alle Filip’s Sten & Billedhuggeri ´s hjemmesider, domæner, clouds, mobile løsninger og communities.
Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger omfatter al databehandling, som udføres af Filip’s Sten & Billedhuggeri.
Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig som person, eksempelvis e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer etc.
Det er for os nødvendigt, at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene dig.
Undlad venligst at bruge Filip’s Sten & Billedhuggeri´s sider eller tjenester, hvis dette ikke kan accepteres.

Hvilke persondata behandles?
Filip’s Sten & Billedhuggeri behandler personoplysninger som er tilknyttet kunder, der anvender vores firma. Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle kunder, og som henvender sig til os via vores sider.
Filip’s Sten & Billedhuggeri som data ansvarlig?
Når Filip’s Sten & Billedhuggeri afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen af kundens personoplysninger udføres, optræder Filip’s Sten & Billedhuggeri data ansvarlig. Vi behandler person oplysninger for generelt at styre vores kunderelationer.

Hvordan indsamles disse personoplysninger ?
Generelt indsamler Filip’s Sten & Billedhuggeri, person oplysninger direkte fra kunden eller kundeemnet, der køber Filip’s Sten & Billedhuggeri’s produkter, samt tilmelder sig nyhedsbreve.

Hvilke personoplysninger behandles?
Følgende typer af personoplysninger opsamles af Filip’s Sten & Billedhuggeri:
• Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail
• Feedback, kommentarer eller spørgsmål til Filip’s Sten & Billedhuggeri ‘s produkter & service.
• Alle emails eller anden form for kommunikation med kunden.
• Andre personoplysninger indeholdt i kundens eller kundeemnets profil, der af kunden, eller kundeemnet, frit er afgivet på tredjeparts sociale netværk, eksempelvis LinkedIn etc.

Finansielle oplysninger, kreditkortoplysninger etc. håndteres af kort udbyder, såsom Paypal, Stripe, Izettle og Nets

Offentlig myndighed
Politiet og andre offentlige myndigheder kan kræve, at personlige oplysninger udleveres.
I disse tilfælde vil Filip’s Sten & Billedhuggeri kun udlevere disse oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse.

Grundlæggende rettigheder
Enhver har ret til at tilgå sine personoplysninger, ved at fremsende en anmodning om et overblik over personoplysninger.
Enhver har også ret til, at anmode Filip’s Sten & Billedhuggeri om at korrigere unøjagtigheder i personlige oplysninger.
Kunden har endelig også ret til, at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende Filip’s Sten & Billedhuggeri behandling af personlige oplysninger.

Datasikkerhed og opbevaring
Filip’s Sten & Billedhuggeri forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse, eller anden afvigende behandling af personoplysninger.
Filip’s Sten & Billedhuggeri søger, at sikre fortrolighed omkring de personoplysninger der modtages, i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.
Filip’s Sten & Billedhuggeri opbevarer personlige oplysninger, mail etc. i op til 5 år. Herefter slettes alle oplysninger og kunden vil blive opfordret til at tilmelde sig igen, hvis interessen for at følge virksomheden stadig er intakt.

Ændringer
Hvis Filip’s Sten & Billedhuggeri ændrer i erklæring om beskyttelse af personoplysninger, vil der blive publiceret en revideret erklæring med nyt versions nummer.
Filip’s Sten & Billedhuggeri opfordrer alle brugere til at gennemgå erklæringen.